Druga gradbena dela

Izvajamo izkope za prihodnja gradbena dela. Nudimo odvoze gradbenega materiala. Izvedemo tudi varno rušenje celotnih objektov, delne rušitve pomožnih objektov, sten, teras in drugih stavb. Teren pred začetkom drugih del pripravimo in utrdimo. Če priprava terena ni ustrezna in kvalitetno narejena, nastanejo težave s posedanjem terena (t.j. luknje v asfaltu, dviganje in pokanje tlakovcev itd.).