Skrb za okolje

Pri vseh naših zaključnih gradbenih delih se osredotočamo, da uporabljamo materiale, ki so trajnostni, ne škodujejo okolju in ljudem. Zavzemamo se za krožno gospodarstvo, da se uporabljeni materiali reciklirajo in uporabijo za nove izdelke.
Ponujamo storitve, ki imajo čim manjši ogljični odtis. Stranke ozaveščamo o smotrnosti uporabe prostora in materialov pri prenovah stavb.